Οι Περιπέτειες του Οδυσσέα

Το στοιχείο που ζητήσατε δεν μπορεί να προβληθεί

Διαδικασία

Για να φτάσουν τα παιδιά στην επιτυχημένη επίτευξη των δραστηριοτήτων που τους δόθηκαν, πρέπει να γίνουν ορισμένες διευκρινίσεις.

​Για τους επόμενους σταθμούς θα δωθούν στα παιδιά συγκεκριμένα βίντεο τα οποία θα δούν στο Διαδίκτυο. 
 
              Μετά την ολοκλήρωση των ενοτήτων ακολουθούν οι δραστηριότητες για το ολόκληρο ταξίδι του Οδυσσέα. Αυτές θα είναι κυρίως μέσω εικόνων για να δούμε αν οι μαθητές κατανόησαν πλήρως ποιες περιπέτειες ξεπέρασε ο Οδυσσέας για να φτάσει επιτέλους στην πατρίδα του. Μια δραστηριότητα μπορεί να είναι να φτιάξουν οι μαθητές σε ομάδες ένα κολάζ με εικόνες που θα δείχνουν τις περιπέτειες του Οδυσσέα με τη σειρά που αυτός τις ξεπέρασε. Άλλη δραστηριότητα θα είναι να αντιστοιχήσουν τις εικόνες με την αντίστοιχη περιπέτεια (και η εικόνες θα τους δίνονται αλλά και οι περιπέτειες).

Οι εικόνες που μπορεί να δοθούν είναι οι εξής :